Het ontstaan

Over de Creative Business Foundation: de drijvende kracht voor het bundelen van creatieve krachten om gezamenlijke doelen te realiseren.

 

Vanuit de sector bestond de behoefte aan een zakelijke creatieve foundation. Iets waarin verschillende partijen samen verder bouwen aan al dat moois wat er is. Het moest gaan om het verbinden en versterken van bestaande initiatieven en het ontwikkelen van nieuwe kansen. Geert van de Wouw heeft de rol van kwartiermakers op zich genomen om deze foundation in het leven te roepen.

 

“We willen de losse groepjes en initiatieven bij elkaar brengen.”

 

Maar we gaan verder. Naast het verbinden gaan we actief aan de slag met nieuwe kansen. Zo zien we een rol om de creativiteit uit de regio een fysiek podium te geven. Het Festival vol Innovatie en Creativiteit. FIC. Daarnaast hebben we geleerd dat het combineren van verschillende creatieve krachten met een uitdaging uit bedrijf en maatschappij

 

Hoe is de Creative Business Foundation ontstaan?

“We zijn een aantal jaar geleden begonnen met het programma creatieve dienstverlening. Toen hebben we samen met de sector – de bedrijven, onderwijsinstellingen en verschillende gemeentes – samengezeten om de ambitie voor 2025 scherp te krijgen. We willen een hotspot zijn op het gebied van creativiteit en creatieve denkkracht. Erom bekend staan hoe wij met creativiteit de succesvolle cross-over maken met andere sectoren.

 

Uit sessies met de hele gemeenschap bleek dat er behoefte is aan iets dat ons samen verbindt én laat zien wat we allemaal zijn. Dit gaat om het verbinden en versterken van creatieve initiatieven, en dat vervolgens naar de buitenwereld communiceren. We doen los van elkaar veel dingen die klein zijn, er is veel versplintering. Maar: hoe tof is het om dit samen te doen? Dat was het zaadje van CBF. In dit proces werkt REWIN als aanjager samen met Netvlies en diverse marktpartijen. Samen met een aantal partijen hebben we onderzocht: wat hebben we nodig? Wat moet dat dan zijn? Daar kwam uit dat er een sterke behoefte is aan een foundation, iets waarop we samen verder kunnen bouwen. Meer dan 40 partijen hebben dit bekrachtigd met meer dan 1100 uur aan inzet per jaar. Een heel mooie start!”