Een nieuwe vorm van onderwijs

Janneke van de Putte, Cees Snellink en Gert-Jan de Koster vormen het projectteam van de Triple Helix Organisatie (3HO). Het doel is een hybride leeromgeving te creëren waarin cultuur, technologie en onderwijs bij elkaar komen. Niet alleen voor de stad zelf, maar ook als voorbeeld voor andere sectoren én de rest van Nederland.

 

Waarom is de Triple Helix Organisatie zo belangrijk?

“We willen onze plek claimen als cultuurinstelling. Er komen veel nieuwe ontwikkelingen op ons af binnen de culturele sector. Met name op het gebied van smart technology. Daarnaast is er vanuit het bedrijfsleven grote vraag naar goed opgeleide technici die denken in creatieve en innovatieve oplossingen. Het onderwijs is dé sleutel tot technische innovatie. Daarom is een nieuwe vorm van opleiden essentieel. Zo ontstond een samenwerking tussen de gemeente Bergen op Zoom, Curio, Gebouw-T en de Maagd die samen een cluster vormen om talent op te leiden en onderdeel van deze plek te laten worden.”

 

“Vanuit het aanbod van opleidingen en de mate van creativiteit daarin is TAIT als internationaal marktleider gevestigd in Bergen op Zoom. Samen met het bedrijfsleven, het onderwijs, het personeel, vrijwilligers en samenwerkingspartners, stakeholders en het publiek is het van belang dat we Bergen op Zoom een poppodium en een theater geven die inspelen op toekomstige ontwikkelingen. Het doel is een constant lerende organisatie te worden waarin we innovatie toepassen. En dát is natuurlijk ook goed voor de regionale economische ontwikkeling. Een mooi voorbeeld is PopMonument, bestaande uit een bijzonder programma op historische plekken in Bergen op Zoom. Hier vind je bekende artiesten en onbekendere acts gecombineerd met verrassende kunstvormen op en rond de locaties.”

 

“We kunnen de wereld niet veranderen, maar laten we beginnen in Bergen op Zoom.”

 

Wie heeft hier baat bij?

“Veel verschillende partijen. Het zijn de artiesten, het bedrijfsleven én natuurlijk de studenten uit het onderwijs. Het raakt veel verschillende domeinen: cultuur, economie, onderwijs en het sociale domein. Het gaat van jong naar oud, van links naar rechts en van onder naar boven. Het is een plek waar vrijwilligers, studenten en bedrijven allemaal naar binnen kunnen lopen en hun eigen ding kunnen doen. Het is eigenlijk een experimenteerplek waar de leukste ideeën ontstaan. Hierbij is de organisatie niet alleen top-down, maar ook bottom-up. Dus we zenden niet alleen, maar vragen óók naar de wensen en behoeften van de partijen waar we mee samenwerken.”

 

Wat zijn jullie doelen voor de toekomst?

“Dat cultuur een andere stemming krijgt bij mensen die in een stad wonen. En dat we een hele andere rol gaan innemen in de stad: als leerbedrijf. We willen een lerende organisatie bouwen die constant vernieuwt en innovatie en creativiteit toepast. Daarin willen we ons onderscheiden. We zijn méér dan een poppodium en theater, omdat we de samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs aangaan. We willen ons dus óók anders opstellen dan andere cultuurbedrijven. Uiteindelijk hopen we projecten te starten die grotere impact hebben in de toekomst. Die over vijf jaar in andere theaters, poppodia en festivals terugkomen. Dat is ook belangrijk voor de stad en de regio, om die op de kaart te zetten. En dat we een voorbeeld zijn voor andere sectoren.”